images/logo.png
SHWB na blogspot  | Uživatel: Nepřihlášen
Pozor, tento text může obsahovat děj nebo pointu recenzovaného díla. Odkazy na stažení titulků, obalů nebo dokonce filmů nebo CD na těchto stránkách nejsou a nebudou, a pokud budou uvedeny v diskusi, budou bez milosti mazány.

Jules Verne - Zmatek nad zmatek

V úvodu tohoto románu francouzského vizionáře se seznamujeme se Společností pro praktické využití severního pólu. Tato společnost, založená roku 189x, chce ve veřejné dražbě získat území nad 84 rovnoběžkou do soukromého vlastnictví, k čemuž finančně přispívá bohatá vdova, paní Scorbittová. Na uvedená území dosud nevkročila lidská noha a tak nepatří nikomu, společnost je tedy koupit a vyplatit okolní země, tedy USA, Anglii, Holandsko, Švédsko s Norskem, Dánsko a Rusko. Společnost vydává prohlášení, že hodlá získat vše, co je na tomto území, nezávisle na zeměpisných a klimatických změnách. Tato podmínka světovou veřejnost mate a proto se o Společnosti objevuje mnoho různých spekulací.

Zmíněné země vznáší na uvedená území svoje nároky podložené historií dobývání severních oblastí o kterých se ve zkratce dozvídáme. Evropští zástupci domlouvají společný postup, přes svoje rozdílné zájmy spojí kapitál a společně chtějí dostat USA ze hry. Ovšem sdělit výši svého rozpočtu se každý zdráhá a tak dražbu zahajují vzájemným trumfováním se, takže nevím, jak spolu spolupracují. Zástupcem Společnosti je nastrčený obchodník s treskami, který maximálně apaticky a tím i dramaticky přihazuje, napíná tak i členy Společnosti přítomné v sále. Teprve po vyhrané aukci uvádí společnost pravá jména svých majitelů, jimiž jsou zástupci klubu dělostřelců, které může čtenář znát ze staršího Vernova románu "Ze Země do Měsíce".

Děj tohoto románu je stručně rekapitulován, autor připomíná cestu kolem Měsíce v dělostřeleckém náboji i to, že detaily cesty propočítal tajemník klubu a vynikající počtář, pan J.T.Maston. Vdova Scorbittová je matematiky přitahována a proto vložila svůj kapitál do rukou Společnosti v bezmezné důvěře k jejímu tajemníkovi. Nyní Společnost poodhaluje svoje plány, v severních oblastech hodlá těžit kamenné uhlí. Tento plán je přijímán značně skepticky, světová veřejnost se ptá, jak chtějí těžit uhlí v oblastech, kam se ještě nikdo nedostal a ani se neví, zda tam vůbec nějaké uhlí je. Společnost ale nerušeně pokračuje ve své činnosti, následuje líčení Mastonových výpočtů za zatím neznámým účelem. Počátek výpočtů přeruší drobná nehoda s bleskem během telefonátu s vdovou, jak se později ukáže s fatálními následky. Po dokončení výpočtů publikuje Společnost svůj záměr posunout zemskou osu a tím dosáhnout rozpuštění ledu, po posunu má být Země orientována stejně jako Jupiter, osa rotace má tedy směřovat ke Slunci. Společnost slibuje jako vedlejší efekt stále stejně dlouhý den a vyrovnání klimatu, plán je přijat pozitivně a svět se zabývá otázkou, jak bude osa rotace posunuta. Postupně se ale lidé začnou zabývat možným posunem moří, vznikem nových pevnin a zatopením starých. A s výhledem na tyto katastrofy se veřejnost postaví proti tomuto odvážnému plánu, kdyby došlo k zatopení necivilizovaných eskymáků nebo číňanů tak je vše v pořádku, ale takto?

Lidstvo se bojí katastrof, které nelze předpovědět, námitky proti plánovaným změnám přerostou na otevřené nepřátelství a celý svět vyzývá USA k zastavení tohoto podniku. Předseda klubu dělostřelců však odcestoval neznámo kam a tak policie zatkne aspoň tajemníka Mastona, tím ho zachrání před lynčováním davem. Ze zabavených poznámek se dozví, že k posunu bude použito výstřelu z obrovského děla, zjistí se i datum výstřelu, místo výstřelu však zůstává neznámé. Mastone ho odmítá prozradit i pod trestem smrti, veřejnost se diví, že tak obrovský podnik, jako stavba ohromného děla, zůstává utajen. Několik dní před osudným datem přijde depeše z Afriky o ohromné aktivitě v oblasti Kilimandžára, díky tomu je možné alespoň odhadnout dopad změn, když už je pozdě na zásah na místě. Nyní je krátce líčena stavba tunelu sloužícího jako hlaveň děla o průměru 27 metrů a délce 600 metrů i postup montáže náboje o délce 100 metrů. To vše se odehrává pod dohledem a v utajení místního sultána, velkého obdivovatele předchozí cesty kolem Měsíce. Úspěšně dojde k osudnému výstřelu, žádné změny však nenastanou a všichni účastníci se setkávají v USA, kde se dohadují o příčině neúspěchu. Nemohou na nic přijít, až vyjde nenápadný vysvětlující článek od Francouze Pierdeuxe. Tento inženýr a matematik sledoval problematiku už od počátku, těsně před výstřelem zjistil, že se Maston na začátku výpočtu spletl o tři řády a tak je ve výsledku výstřel biliónkrát slabší, zemská osa se posunula o pouhé tři mikrony.

Děj románu se odehrává v době, kdy ještě nebyl dobyt severní pól a nevědělo se, zda je v oblasti pevnina nebo moře, tento fakt však nemá na děj románu zásadní vliv. Jak je u Verna zvykem, kombinuje kniha děj a vědecké fakty, dozvídáme se o složení Země i o historii polárních výprav. Tyto poznámky jsou umožněny tím, že Společnost dávkuje informace velmi pomalu a tak je každá dílčí informace pečlivě přetřásána a doplněna faktografickými údaji a poznámkami. Toto, až zdlouhavé odkrývání faktů prodlužuje text, který by byl jinak velmi krátký a vlastně mu chybí jakákoliv dobrodružná linka. Kniha tak spíše navozuje určitou situaci, kterou ale Verne nedokáže patřičně využít, zůstává technikem tam, kde měl být psychologem nebo sociologem. Zvlášť způsob změny veřejného mínění mi připadá nereálný, pohybuje se totiž ve vlnách jednotných názorů a osobně nechápu počáteční nadšení, změny pevnin bylo první, co mě napadlo. Dále si myslím, že příslušné výpočty přepočítávalo příliš mnoho lidí, aby si nikdo nevšiml řádové nesrovnalosti, o předpokladu Země jako homogenní koule raději pomlčím. Všechny tyto námitky by bylo možné smést ze stolu, kdyby přinášely prostor pro děj a zápletku, zde však tvoří jádro knihy.

22.10.2009
Přidat názor:
Vyhrazuji si právo libovolný komentář smazat bez udání důvodu. Kritika mi nevadí, ale chci omezit anonymní výkřiky, které nemají s tématem nic společného.
V textu je možné používat HTML tagy a tuto zjednodušenou MarkDown syntaxi
Jméno
Text
Postřehy:
31.07.2019: Arduino 01 - Motivace k elektrotechnice
To jsem se jednou, nechci říct nudil, ale zkrátka jsem narazil na knihy "Porty, bajty, osmibity" a "Hradla, volty, jednočipy" od Martina Malého z produkce sdružení NIC.CZ, které jsou volně dostupné na knihy.nic.cz.
extravaganza.controverso@seznam.cz: Zdravím, krásný a informacemi nabitý blog. Musím pochválit. Plánuji rozjet undergroundový zin, co by se týkal black matalu, ambientu, satanismu, left hand
Poslední diskuse Hudba/Knihy
Agon Orchestra - The Red and Black
A ještě k vašemu btw.: hudba a matematika k sobě vždy měly blízko, estetika, která klade na první místo "emoce" a matematiku vylučuje jako něco "fuj", má kořeny kdesi v romantismu a je už dávno
...
Michal Nejtek | 09.01.2018
Statistiky
Aktualizováno: 29.09.2019
Počet článků/fotek: 1374/13846
(C) Saha - 1990 - 2019 - Verze 1.3.32 - 11.05.2019 - Generated by SHREC 2.216
Veškeré zde uvedené materiály vyjadřují pouze moje soukromé názory (s výjimkou knihy návštěv a diskusí, kam může přispívat kdokoliv), a pokud s nimi někdo nesouhlasí, tak je to jeho problém, nikoliv můj.