images/logo.png
SHWB na blogspot  | Uživatel: Nepřihlášen
Pozor, tento text může obsahovat děj nebo pointu recenzovaného díla. Odkazy na stažení titulků, obalů nebo dokonce filmů nebo CD na těchto stránkách nejsou a nebudou, a pokud budou uvedeny v diskusi, budou bez milosti mazány.

Anton Hykisch - Milujte královnu

Marie Terezie sice významně ovlivnila naše dějiny, mě však období její vlády nikdy k srdci moc nepřirostlo, protože si myslím, že máme i zajímavější období. Přesto jsem si historický román zabývající se její osobou se zvědavostí a zájmem přečetl. Kniha je napsané čtivě a se znalostí historických souvislostí, autor se pokouší o sondy do myšlení tehdejších panovníků ale prezentované myšlenky mi přijdou příliš dnešní, přesto mě pasáže věnované začátkům osvícenství zaujaly. Celkově mi připadá, že nejde o román, na to mi chybí ucelenější děj, ale o velkou fresku ze života Marie Terezie. Těžiště knihy tvoří její vzpomínky rozdělené do několika životních etap, tyto vzpomínky jsou doplněny líčením historických událostí, osudy dalších postav na jejím dvoře a zejména jejího hlavního soupeře, pruského krále Fridricha II.

Úvod patří Marii Terezii jako 23 leté dívence, provdané z lásky za nepříliš významného Františka Štěpána. Ke sňatku došlo navzdory mocenským ambicím jejího otce, rakouského císaře Karla VI. a tak se po jeho smrti musela Marie Terezie přes noc změnit z dívenky žijící zábavami na sebevědomou královnu hájící nárok na trůn. Paralelně sledujeme osudy pruského krále Fridricha II., nejvzdělanějšího a nejosvícenějšího panovníka té doby. Sám si sice plánoval, že bude dobrým panovník svého lidu, přesto byl první, kdo se vrhnul do války s Rakouskem o Slezsko. Rakousko v té době stálo před krachem, stav financí i armády byl žalostný a tak se Marie Terezie musela pokořit uherským stavům a nechat se korunovat uherskou královnou. Tím opřela svoji moc o dosud opomíjené Uhry a díky tomu se jí podařilo sebrat vojsko a zmírnit katastrofu ve Slezsku. Pouze se mi zdá divné, že korunovace i zasedání Uherského sněmu probíhalo v Bratislavě.

I v dalších letech se Marie Terezie podbízí uherské šlechtě, byť touží po reformě vlády podle pruského vzoru. Na tyto reformy si troufá v ostatních zemích říše, nikoliv však v Uhrách. Toto upevnění moci ji už zastihuje jako stárnoucí ženu, která jen těžko snáší, že už není mladá a krásná. Její manžel se stará o přírodovědné sbírky a průmysl, zavádí technické novinky, dokonce se stal úspěšným bankéřem a jako jeden z prvních panovníků té doby rozlišuje státní a soukromé finance.

Jejich syn Josef, budoucí císař Josef II., se připravuje na vládu, s bratrem Leopoldem cestuje po říši a vše zkoumá na vlastní oči. Sám stojí proti zpátečnické šlechtě a uherským magnátům, tam, kde jeho matka ještě hledala kompromisy, chce jít cestou osvíceného vladaře-diktátora. Josef byl už od mládí necitelný, jeho postoj ještě více ovlivnila smrt milované manželky Isabely, která zemřela velmi mladá. Josefovo truchlení prohlubuje předchozí Isabelin důvěrný vztah k jeho sestře - Josef totiž ztratil vše co miloval a navíc ho Isabela zradila pro něj nepochopitelným způsobem. (Tento údajně lesbický, tedy pikantní až skandální, vztah je v bulvárním pojetí dějin probírán dodnes.)

Další dějový zlom přináší císařovniny padesáté narozeniny, resp. úmrtí jejího manžela. Tímto okamžikem se Josef stává spoluvládcem a znovu se rozbíhá mocenský boj o jeho uznání, zvlášť, když se Josef odvrací od uherských magnátů a zavádí mnohem radikálnější reformy v důsledku čehož dochází mezi oběma vládci ke sporům gradujícím při dělení Polska. Josef se vydává inkognito i do Francie, kde navštíví sestru Marii Antoinettu. Je zděšen jejím prostopášným životem a uvědomí si, že pokud nezmění styl vlády, smete revoluce i jeho. Zde by mě zajímalo, jestli bylo tehdy lidem opravdu jasné, že revoluce přijde, nebo je to autorova interpretace.

V závěru knihy dochází k povstání sedláků v Čechách a při jeho potlačení je ukázána mírnost Marie Terezie - prakticky dojde k odpuštění trestů. Závěr, a vlastně i začátek, knihy patří líčení jejího umírání, kde autor doslova říká - Odchody ze života jsou jen více méně šikovně vymyšlenou literaturou - což chápu jako takový metavtip.

***

Těžiště knihy je o vztahu rakouské císařovny Marie Terezie k uherské šlechtě a nám se může zdát nespravedlivé, že České země jsou zmíněny jen okrajově. Marie Terezie se sice nechala korunovat Českou královnou, ale její vztah k Českým zemím ovlivnila zrada českých pánů, kteří zvolili králem bavorského kurfiřta a také české protestanství, nepřijatelné pro přísnou katoličku.

Na začátku je velmi zajímavý konflikt mladé královničky, přestárlé tajné rady a starobylé šlechty; zejména uherští magnáti jsou bohatší a mocnější než ona. Její mladický vzdor vůči oficírům, pánům a kněžím je sympatický a je pěkné, jak v tom souzní s lidem. Ten ji díky tomu vidí jako (svoji) mocnou paní a později i dobrou matku, což trochu připomíná pohádku o hodném králi, jemuž v dobré vládě brání zlá šlechta a dvořané. Tento motiv se v knize objevuje mnohokrát a to, že mezi panovníkem a státem stojí mocná a zlá šlechta chce Josef II. jednoduše obejít a odstavit šlechtu od moci.

"Pohádka" o hodné královně začíná přesvědčením mladé dívenky o vlastní vyvolenosti ale i o touze pomoci lidu, za který je zodpovědná. Tento názor se postupně vyvíjí k přesvědčení, že prosperita lidu přinese i prosperitu státu a tím i panovníka. Tyto úvahy mi však připadají příliš moderní a odvážné na královnu vychovávanou v době, kdy byl panovník z boží vůle král. Sice bych i věřil, že si tehdy uvědomovali, že větší prosperita znamená větší daně a tedy i zisky, pořád však vidím podstatný rozdíl mezi snahou o větší daně a snahou o lepší podmínky pro lid. A je otázka, jak byl v té době vlastně vnímán lid, myslím, že byl podstatný rozdíl mezi stavy a řemeslníky na jedné straně a nejchudší vrstvou sedláků a bezzemků na straně druhé.

Zajímavá je závěrečná rekapitulace, kdy Marie Terezie lituje desítek tisíc zabitých ve válkách, které vedla, a cítí za padlé zodpovědnost. Proti tomu klade války, jimž zabránila, ale také svoji snahu modernizovat říši a je faktem, že v tom se jí mnohé povedlo. Zavedla povinnou školní docházku, i když k tomu využila prostor po zrušených jezuitech, čímž zachovala jejich vzdělávací činnost, zavedla různé soupisy a matriky, čímž předběhla svoji dobu o desítky až stovky let. A její syn v reformách pokračoval, byl však příliš radikální a mnohé z reforem byly po jeho smrti zrušeny.

Kniha obsahuje vybrané kapitoly ze života Marie Terezie, nejde tedy o kontinuální děj ale o zhruba čtyři epizody, jež od sebe dělí vždy cca deset let. Mladá dívka nepřipravená vládnout se postupně stává mocnou královnou i oblíbenou matkou, přitom však cítí, že stárne a tloustne. Autor, i na základě úryvků skutečných dopisů, líčí rozvernou náladu císařského dvora v Schonbrunu i Bratislavě, atmosféru knihy ovlivňuje končící barokní nádhera i nastupující osvícenství. Lidský rozměr Marie Terezie doplňuje její "věčné" těhotenství, čtenářky se možná s jejími pocity mohou identifikovat, byť je autorem muž.

Prostor dostávají také konflikty generační a národnostní, třeba na příkladu slovenského vzdělance, jež je odměněný za zásluhy způsobem (šlechtický titul), proti kterému celý život bojoval, což mu radikální přátelé vyčítají. Mezi tyto přátele patří i mladí Slováci, kteří ale jen konstatují, že neexistuje Slovenština ale jen různá nářečí.

Kniha obsahuje bohaté historické souvislosti, najde se však i pár drobných nepřesností - podle mě v té době nebyla Bratislava ale Prešpurk, bylo to Rakousko a ne Rakousko-Uhersko a Petrodvorcem byl spíše míněn Petrohrad.

Kniha obsahuje výseky z života Marie Terezie a podstatnou část tvoří konfrontace jejích záměrů a skutečnosti, přitom je to tak trochu pohádka o hodné královně bránící lid proti zlé šlechtě. Na druhou stranu je kniha plná historických souvislostí a mnoho dosud osamocených bodů v dějinách mi propojila k sobě i do většího celku. Kniha je čtivá a zajímavá, strohá dějepisná fakta ožívají před očima a události díky tomu získaly lidštější a důvěrnější rozměr. A to, že se až tak moc nemluví o českých zemích je nakonec výhoda, dává to událostem jinou perspektivu i větší odstup.

03.12.2014
Diskuse k článku:
Počet příspěvků: 1 - zobrazeno v: 08.12.2019 - 20:08:11
Verunka (04.12.2014 - 08:33:28):
Čtenářky, těhotné většinou 2x za život, se právě nestačí divit, jak se to mohlo dát vydržet, být těhotná neustále, jen porodit, a pak zase znova... :-)
Přidat názor:
Vyhrazuji si právo libovolný komentář smazat bez udání důvodu. Kritika mi nevadí, ale chci omezit anonymní výkřiky, které nemají s tématem nic společného.
V textu je možné používat HTML tagy a tuto zjednodušenou MarkDown syntaxi
Jméno
Text
Postřehy:
10.11.2019: Arduino 02 - Co koupit?
Když jsem psal první díl o Arduinu a elektrotechnice, tak jsem si myslel, že na letošní Vánoce budu vybírat nějaký vhodný set. Na podzim to sice vypadalo, že nebudu mít čas se něčemu takovému věnovat, teď to zase vypadá, že by chvíle času zbýt mohla. A tak se zatím zabývám alespoň rešerší možností. Napadají mě totiž otázky jako: originální deska nebo klon, jaká verze desky, jen základní deska a 
extravaganza.controverso@seznam.cz: Zdravím, krásný a informacemi nabitý blog. Musím pochválit. Plánuji rozjet undergroundový zin, co by se týkal black matalu, ambientu, satanismu, left hand
Poslední diskuse Hudba/Knihy
Agon Orchestra - The Red and Black
A ještě k vašemu btw.: hudba a matematika k sobě vždy měly blízko, estetika, která klade na první místo "emoce" a matematiku vylučuje jako něco "fuj", má kořeny kdesi v romantismu a je už dávno
...
Michal Nejtek | 09.01.2018
Agon Orchestra - The Red and Black
Rozumím, jen ještě jednu důležitou věc - hudba na Red and Black je pochopitelně poměrně posluchačsky komplikovaná, stejně jako současná avantgardní tvorba (tedy současná +- 20 let) a k jejímu ocenění
...
Michal Nejtek | 09.01.2018
Agon Orchestra - The Red and Black
K Agonu jsem se dostal přes PPU a také ze zvědavosti, jak zní současná "vážná" hudba. A jak píši v závěru "CD ukojilo moji zvědavost po tom, jak vypadá moderní vážná hudba a ukázalo mi, že toto už je
...
Saha | 09.01.2018
Agon Orchestra - The Red and Black
Moc nerozumím tomu, proč recenzujete nahrávku Agonu, když nemáte rád současnou artificiální hudbu.. Btw. mohu vás ujistit, že o "chaoticky ozývající se jednotlivé tóny osamocených nástrojů" skutečně
...
Michal Nejtek | 08.01.2018
Václav Havel - Largo desolato, Pokoušení, Asanace
To je zajímavé, asi si je taky přečtu. A alkohol a volné vztahy bych tak nějak tolerovala. Není to sice ideál, ale ani to není důvod k příliš přísnému soudu.
...
Verunka | 12.11.2017
Statistiky
Aktualizováno: 08.12.2019
Počet článků/fotek: 1380/13846
(C) Saha - 1990 - 2019 - Verze 1.3.32 - 11.05.2019 - Generated by SHREC 2.216
Veškeré zde uvedené materiály vyjadřují pouze moje soukromé názory (s výjimkou knihy návštěv a diskusí, kam může přispívat kdokoliv), a pokud s nimi někdo nesouhlasí, tak je to jeho problém, nikoliv můj.